Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 24 december

Maak u gereed om uw God te ontmoeten!
Amos 4 vers 12

Op 6 maart 1883 woedde onverwacht een hevige storm met hagel- en sneeuwbuien. De hele uitgevaren vissersvloot van Paesens en Moddergat verging; 22 Wierumer aken en blazers gingen ten onder. Van de 84 opvarenden werd er slechts één gered: de 31-jarige Gerben Basteleur.

Vreselijke rampen hebben de mensen geteisterd! Hoeveel tranen zullen de weduwen in de beide Friese dorpen hebben gehuild? Hoeveel vrouwen verloren hun zonen, hoeveel kinderen hun vaders?

‘Hoe kan God zoiets toelaten?’, is een veel gehoorde uitspraak. Wie zal het wagen een veroordeling uit te spreken over het handelen van de Almachtige?

Eén ding staat vast: God wil bewerken dat mensen zo tot Hem worden uitgedreven! Nood leert immers bidden. Hij laat zulke dingen gebeuren om ons erbij te bepalen dat het aardse leven in een zucht voorbij kan zijn. Hij dringt er bij ons op aan bereid te zijn om het hiernamaals binnen te gaan, om Hem te ontmoeten. Dát is liefde! Iemand in slaap sussen, terwijl het oordeel dreigt, dat is gruwelijk. Waarschuwen om in veiligheid te komen, is Goddelijke liefde.

 

Het dagboek bestellen?