Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 23 juli

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.
Hebreeën 2 vers 14

Wie de opstanding ontkent, is een beklagenswaardig mens. Hij kan geen werkelijke christen zijn.

Satan had de macht over de dood. Alle mensen waren aan hem onderworpen. Om hem die macht af te nemen, moest de Heere Jezus hem opzoeken op zijn eigen terrein: Hij moest Zélf in de dood gaan. Doordat Hij uit de dood opstond, werd Zijn overwinning op de duivel glorierijk bezegeld.

Iedere dag sterven nog mensen, maar door middel van de opstanding zal aan ieder duidelijk worden dat de satan een overwonnen vorst is. Zijn buit wordt hem afgenomen.

Wij zouden er misschien tevreden mee zijn geweest als onze lichamen eeuwig in het graf zouden blijven, terwijl onze zielen in de hemel volmaakt gelukkig zouden zijn. Daarmee kon de eer van God echter niet tevreden zijn. Hij is de volkomen Overwinnaar. Zijn tegenstander zal alles moeten prijsgeven wat hij God had ontroofd.

 

Het dagboek bestellen?