Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 24 juli

De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lukas 19 vers 10

Sinds vorig jaar werken de reddingsbrigades op de Duitse stranden aan de Oostzee met drones. Ze zijn niet bedoeld om manschappen te vervangen. In noodgevallen zijn ze echter in een wip op de juiste plek; ze kunnen 85 kilometer per uur. Ze werpen dan drijfmiddelen af die in het water automatisch opgeblazen worden. Daarmee kunnen de drenkelingen zich  boven water houden, totdat de mensen van de strandwacht er zijn.

Het gaat er immers om dat levens worden gered! Ja toch? Daarom kwam de Heere Jezus op aarde. Hij daalde uit de hemel neer om aan het kruis voor ons te sterven. Wij waren in Gods ogen dood. Door onze zonden hadden we de verbinding met God verloren. We waren verloren: verloren voor God, verloren voor de eeuwigheid.

De Zoon des mensen kwam om ons op te zoeken. Hij wilde ons redden. Het is Zijn wens ons het eeuwige leven te geven. Zo heeft Hij ons voor eeuwig behouden. Nu ‘heeft God wat aan ons’. We zullen Hem immers tot in alle eeuwigheid loven en prijzen. Zo wordt Gods doel met ons mensen vervuld.

 

Het dagboek bestellen?