Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 23 april

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Jesaja 40 vers 28

God schiep de mens. Zijn bedoeling was een vertrouwelijke band met Zijn schepselen te hebben.

Hij maakte niet een wezen dat alleen maar een natuurlijk instinct had en niet na kon denken. Evenmin heeft Hij hem zo ‘geprogrammeerd’ dat hij alleen maar Gods wil kon doen. Dan was de mens een robot geweest, zonder hart. Nee, de mens is bekwaam om te beslissen, om zelf zijn eigen keus te bepalen. Daarom is hij ook verantwoordelijk.

God gaf de mens alles wat hij nodig heeft om op aarde een goed en heerlijk leven te hebben. Het enige verbod dat God hem gaf, was niet te eten van die éne boom. Daardoor wilde God hem op de proef stellen. Daardoor werd de ongehoorzaamheid en weerspannigheid van het schepsel aan het licht gebracht. De breuk tussen de Schepper en Zijn schepsel loopt uit op de eeuwige verlorenheid.

Gelukkig heeft God in Zijn genade voor de oplossing gezorgd: door de offerdood van Zijn Zoon!

 

Het dagboek bestellen?