Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 21 mei

O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. Want U hebt mijn ziel gered van de dood.
Psalm 56 vers 13 en 14

De republiek Kiribati bestaat uit een aantal eilanden en atollen in de Stille Oceaan, een enorm stuk ten noorden van Nieuw-Zeeland. Een helikopterpiloot speurde er naar tonijn. Hij ontdekte wat anders. Eerst een boot met drie vissers en daarna nog een boot met een 14-jarige jongen. Ze hadden motorproblemen en waren honderden kilometers afgedreven. De jongen had al elf dagen in zijn boot doorgebracht, de mannen zelfs 28 dagen. Ze hadden veel geleden, maar waren gered.

God wil alle mensen redden. Niet in de eerste plaats hun lichamen van de dood, maar hun zielen van de hel, van de tweede dood. Daartoe roept Hij hen op om zich te bekeren en in de Heere Jezus te geloven. Dat is de enige mogelijkheid om van zonden bevrijd en van het eeuwige oordeel verlost te worden.

Als we dat hebben ondervonden, heeft God dan niet het recht op onze diepe dankbaarheid? En komt de Heere Jezus niet onze grote hulde toe? Laten we geen dag vergeten om onze God en Zijn Zoon daarvoor te prijzen!

 

Het dagboek bestellen?