Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 2 juli

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8 vers 12

In de openlucht werd het evangelie verkondigd. Toen de prediker klaar was, vroeg één van de luisteraars het woord. ‘U hebt net de woorden van deze man gehoord. Ik geloof er geen woord van. Ik geloof alleen wat ik zie. Ik geloof niet aan een hel, aan een oordeel en ook niet aan een God. Ik heb daarvan in mijn leven nog nooit iets gezien en daarom geloof ik er niets van’.

Daarna stond een ander op en zei: ‘Men zegt dat verderop een sloot is, maar dat is niet waar. Men zegt ook dat hier bomen en gras groeien, maar dat is ook niet waar. Ze zeggen dat hier heel wat mensen staan, maar dat is evenmin waar. Nu denkt u misschien dat ik mijn verstand heb verloren, maar ik beweer precies wat die meneer net zei. Ik ben blind geboren en heb nog nooit een sloot, bomen of gras gezien, ook geen mensen. Als ik beweer dat dat allemaal niet bestaat, alleen omdat ik het nog nooit heb gezien, bewijs ik alleen maar dat ik blind ben’.

Daarna richtte hij zich tot de godloochenaar: ‘Hoe meer u over uw ongeloof spreekt, des te meer bewijst u dat u geestelijk blind bent!’

 

Het dagboek bestellen?