Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 2 april

Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2 Korinthe 5 vers 21

Wie is Hij “Die geen zonde gekend heeft”? Het is Jezus Christus, de Mens geworden Zoon van God. Er is geen enkel mens zonder zonde. Allen zijn tegen God in opstand gekomen. Daarover spreekt de Bijbel overduidelijk. Alleen de Heere Jezus was zonder zonde. Hij was volmaakt gehoorzaam.

Hij werd tot zonde gemaakt. Dat betekent: toen Hij aan het kruis hing, heeft de heilige God het oordeel over de zonde op Zijn hoofd laten neerkomen. Wíj hadden de klappen verdiend, Híj nam ze in ontvangst. Wíj hadden moeten sterven, maar Híj ging in de dood.

En waarom? Opdat wij gerechtigheid van God zouden worden! Dat gaat enorm ver. Als we in de Heiland geloven, worden ons alle zonden vergeven. Onze hele schuld wordt ons kwijtgescholden. We worden gewassen. We zijn gereinigd en nieuwe mensen geworden. Dat is geweldig. Maar het gaat nóg verder: we zijn gerechtigheid van God geworden! We hebben niet alleen gerechtigheid ontvangen, maar zijn het gewórden. Inderdaad, in de Heere Jezus, op grond van Zijn verzoeningswerk en door het geloof.

 

Het dagboek bestellen?