Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 16 april

Wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
Johannes 4 vers 42

Tientallen abdijen en kloosters bieden mensen een ‘tijdelijk monnikenbestaan’ aan: voor enkele dagen tot een paar weken. Het wordt aangeprezen als middel om even aan het jachtige bestaan te ontkomen, om tot zichzelf te komen en innerlijke rust te vinden. De instellingen benadrukken dat ze zo geen ‘zieltjes proberen te winnen’. Er is groeiende belangstelling.

Dat laatste verwondert niet. Sinds de eerste zonde van de mens hunkert hij naar innerlijke rust. Waar is die te vinden? In een klooster of kerk? In een leven van onthouding en zelfkastijding, als een kluizenaar?

Nee, échte rust voor het hart is alleen bij de Zaligmaker van de wereld te verkrijgen. Zo werd de Heere Jezus Christus door de Samaritanen genoemd. Ze hadden twee dagen aan Zijn lippen gehangen en Zijn woorden met hun hart aangenomen.

Het is wel het doel van de Heiland om zielen te winnen! Hij wenst dat er niet één verloren gaat, maar dat alle gewonnen worden. Hij probeert ze te winnen voor de eeuwigheid, voor het hemelse geluk!

 

Het dagboek bestellen?