Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 9 september

Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN (…) het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
Johannes 19 vers 19 en 20

Het opschrift boven het kruis gaf de reden van de veroordeling aan. Die luidde: Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden. – Was dat dan een misdaad? Had Hij de mensen opgestookt om tegen de Romeinen in opstand te komen? Het tegendeel was waar. Hij had de joden voorgehouden dat zij zich moesten onderwerpen en de belastingen betalen.

De oudsten en schriftgeleerden waren dan ook niet tevreden met het opschrift. Maar Pilatus weigerde het te veranderen.

God liet zo aan de hele wereld zien hoe het werkelijk was. Deze Gekruisigde was Zijn Zoon. Hij heette Jezus – dat betekent: de Heere redt! Daar hing de Redder van de wereld.

Hij was de Nazarener. Dus: afkomstig uit dat minderwaardige stadje Nazareth. Het drukt de verachting uit die de joden voor Hem hadden.

Hij was ook werkelijk de Koning van de Joden. God had Hem als die Messias gezonden om gerechtigheid en vrede voor Zijn volk te brengen.

 

Het dagboek bestellen?