Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 8 september

Met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
Mattheüs 7 vers 2

In Rusland bestaat een instantie die vooral de corruptie moet bestrijden. Eén van de hoge pieten daar heeft een jaarlijks inkomen van omgerekend 41.000 euro. Twee jaar geleden vonden agenten in zijn auto en studeerkamer en in de flat van zijn zus wat contant geld: 123 miljoen euro. Het leek smeergeld. De man belandde in de nor.

Het is zo gemakkelijk om anderen de maat te nemen, maar hoe is het met onszelf? Streng zijn voor een ander en mild voor jezelf, dat is de ergste vorm van het meten met twee maten. Nee, streng voor jezelf en mild voor een ander: dát is aan te bevelen.

Ieder mens komt eens voor God te staan. Dan zal ieder worden beoordeeld naar de maatstaven van God. Alles wordt getoetst aan Zíjn eisen. Dat zou angstaanjagend zijn als de Heere Jezus niet al op het kruis aan de eisen van Gods heiligheid had voldaan.

Nu kunnen we dankbaar zijn: Christus Jezus heeft Gods toorn gestild. Als we in Hem geloven, staan we als rechtvaardige mensen voor God.

 

Het dagboek bestellen?