Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 9 december

Zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer.
Johannes 19 vers 15

De haat van de joden moet ontzettend diep hebben gezeten! Ze wilden liever onderworpen blijven aan de Romeinse bezetter dan de Heere Jezus aanvaarden als de door God gezonden Messias.

Het moet de Heere Jezus door het hart hebben gesneden. Johannes de doper was als heraut voor Hem uit gegaan. Hij had het volk opgeroepen tot bekering, omdat de Koning in aantocht was.

Kort daarop kwam de Christus van God. Hij bood Zichzelf aan het volk aan. Hij bracht hun heil en zegen. Tallozen heeft Hij genezen en velen gevoed. Bovenal wilde Hij de mensen bevrijden uit de macht van de boze en verlossen van hun zonden. Als ze zich tot Hem zouden bekeren, zou Hij hun Koning zijn. Zijn heerschappij zou gerechtigheid en vrede brengen.

Het was Zijn liefde tot Israƫl die Hem die weg liet gaan. Maar toen Hij voor Pilatus stond, hoorde Hij hen schreeuwen. Ze wilden niet Hem, maar de Romeinse keizer. Ze kozen niet voor de Verlosser, maar voor de heidense onderdrukker!

 

Het dagboek bestellen?