Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 8 juli

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
Markus 10 vers 45

De Heere Jezus kwam niet in de wereld om Zich te laten bedienen. Dat had wel gekund, want Hij is de Schepper Zelf, de eeuwige Zoon van God. Hij had er recht op, maar het was niet Zijn doel. Hij streefde niet eigen eer na. In het hart van de mensen zit de hoogmoed diep geworteld, maar Hem is die volkomen vreemd.

Hij was de volkomen Dienstknecht. Mensen die Zijn hulp nodig hadden, riepen Hem nooit tevergeefs. Hij stond voor hen klaar. Hij genas de zieken en bevrijdde bezetenen van occulte machten. Hij zocht mensen op die in de goot lagen en had een bijzondere liefde voor de kinderen en zwakken.

In Zijn leven en dienst was Hij onvermoeibaar. Hij handelde daarbij steeds in afhankelijkheid van God. Hij vroeg in alles naar Gods wil. Hij handelde nooit te vroeg of te laat. Hij liet Zich niet sturen door de bijval van mensen, evenmin door de tegenstand van vijanden.

Zijn grootste dienst gebeurde aan het kruis. Daar gaf Hij Zijn leven als een losprijs voor velen. Hij nam onze plaats in het oordeel van God in.

 

Het dagboek bestellen?