Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 9 juli

Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.
Ezra 9 vers 6

Vandaag twee jaar geleden werd een man door de politie aangehouden. Hij zat zonder geldig kaartje in de trein. De dag erna werd hij in de trein van Roosendaal naar Bergen op Zoom opnieuw betrapt. Dat was voor de 235e keer. De man moest voor de rechter verschijnen.

Mensen zijn hardleers. Wij allemaal. We stapelen zonde op zonde. Natuurlijk, niet allemaal op dezelfde manier als die man. Maar hebben we niet allemaal punten waarop we steeds weer in de fout gaan? Drift, verkeerde verlangens, loslippigheid, jaloersheid – om maar een paar voorbeeldjes te noemen.

Wat is het goed dat Gods vergevingsgezindheid groter is dan onze zondigheid! En wat mogen we Hem en Zijn Zoon dankbaar zijn, omdat de Heere Jezus op het kruis het verzoeningswerk volbracht op grond waarvan God vergeven kán!

Gods genade en Christus’ kruis zijn altijd groter dan onze schuld.

 

Het dagboek bestellen?