Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 10 juli

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.
Exodus 13 vers 21

Het volk Israël stond op het punt Egypte te verlaten. Door de grote woestijn heen gingen ze naar Kanaän. Hoe moesten ze de weg vinden? Zouden ze niet verdwalen?

God ging Zelf voor hen uit: in de wolk- en vuurkolom. Ze hoefden Hem alleen maar te volgen. Zou Hij een verkeerde weg kiezen? Nee, ze konden Hem vertrouwen, blindelings.

Als christenen zijn we ook onderweg. We gaan door een wereld die nog heel wat gevaarlijker is dan die hete woestijn. God brengt ons er veilig doorheen. Hij leidt ons door Zijn Woord, de Bijbel, en door Zijn Heilige Geest. Die woont in ons.

Zijn we bereid ons aan Gods leiding over te geven? Heeft Gods Woord onvoorwaardelijk gezag in ons leven? Ook als het ons niet zo past? Ook als de mensen om ons heen er anders over denken en ons misschien wel voor gek verklaren? En, kan de Heilige Geest in ons werken? Vragen we biddend naar Gods wil? – Als we oprecht zijn, kunnen we er zeker van zijn: God zál ons de weg tonen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage