Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 11 juli

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36

De machtigste bende van drugshandelaren in Mexico draagt de naam Sinaloa. De baas ervan is Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán. De man was gegrepen en zat in de gevangenis. Precies drie jaar geleden ontsnapte hij, al voor de tweede keer. Door een tunnel kwam hij in de vrijheid.

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan hoe we werkelijk in de vrijheid kunnen komen. El Chapo kwam op vrije voeten, maar moest voortdurend op zijn hoede zijn. Wie de Zoon van God als z’n Zaligmaker heeft aangenomen, is werkelijk vrij. Al zijn zonden zijn hem vergeven. Hij is met God verzoend. De vijandschap tussen hem en God is dan ook weggedaan; er is vrede!

Wie de Heere Jezus Christus heeft aangenomen, mag weten dat hij niets meer hoeft te doen om gered te worden. Christus heeft immers alles volbracht. Hij deed op het kruis alles wat voor ons heil nodig was.

Daarom zijn we volledig en volkomen vrij! We hoeven niet meer bang te zijn voor God en het oordeel. Het is niet nodig dat we ons nog inspannen om behouden te worden. We zijn vrij!

 

Het dagboek bestellen?