Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 12 juli

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
Openbaring 21 vers 6

De langste geboorde transportleiding in de zeebodem ter wereld ligt tussen Den Helder en Texel. Het is een buis voor drinkwater. De pijp ligt op een diepte van 45 tot 100 meter en is 4600 meter lang.

Drinkwater is een kostbaar goed. De 15.000 eilandbewoners en de toeristen kunnen niet zonder. Niemand kan er zonder.

Nóg noodzakelijker is het levenswater. Want wie daarvan drinkt, ontvangt het eeuwige leven.

Er is slechts één Persoon bij Wie we dat water des levens kunnen krijgen: de Heere Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, krijgt het eeuwige leven geschonken. Niet later, maar onmiddellijk.

Om ons van dat levenswater te kunnen laten drinken, was niet een moeilijke en kostbare boring nodig. Nee, er moest iets gebeuren wat veel moeilijker en kostbaarder was: Hij moest ervoor sterven! De Heere Jezus ging naar het kruis om voor ons het oordeel van God te dragen. Alleen langs die weg werd het probleem van de zonde opgelost en konden wij het eeuwige leven ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?