Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 13 juli

Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
Hebreeën 10 vers 23

Een jongeman moest als parachutist zijn eerste sprong maken. Hij had het Spaans benauwd. Terwijl het vliegtuig al hoger klom, probeerden zijn vrienden hem moed in te spreken. Het hielp niet veel. Zijn leven hing straks letterlijk aan een stuk stof en wat touwen. Als het valscherm nu niet openging? Als de stof scheurde of de lijnen knapten?

Toen hij sprong, ging alles volgens het boekje. In alle stilte zweefde hij naar beneden. Z’n angst was weg. Een heerlijk gevoel van vrijheid kwam in hem op.

Hoe is het met Gods beloften in de Bijbel? Zal Hij woord houden? Heeft Hij ons echt vergeving geschonken toen we onze zonden hebben beleden? Hebben we werkelijk het eeuwige leven ontvangen toen we ons tot Hem hebben bekeerd? Zal Hij ons dan ook veilig in de hemel brengen?

Nog nooit heeft God een belofte gebroken. Hij is niet een mens die kan liegen; Hij is Gód! Wat Hij zegt, doet Hij. Dat staat als een huis. Daarop kunnen we vertrouwen. Hij is trouw. Door Hem ons vertrouwen te schenken, eren we Hem.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage