Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 7 juli

Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de HEERE stond boven aan die ladder.
Genesis 28 vers 12 en 13

China doet heel wat om toeristen te trekken. Bijvoorbeeld in het Zhangjiajie-park. Daar is rond een berg een smalle brug van glas gebouwd. Twee jaar geleden werd die geopend. Het glas is getest door er met zware voorhamers op te slaan. Daarna reed er een zware auto vol mensen overheen. Niets aan de hand. De brug is gebouwd op bijna anderhalve kilometer hoogte. Hij draagt de naam ‘Trap naar de hemel’.

Jakob sliep. In zijn droom zag hij een ladder. Die stond op de aarde en reikte tot in de hemel. Op die ladder stond de Heere Jezus Zelf.

Inderdaad, Hij is de Weg naar de hemel. Alleen door Hem komt de verbinding tussen God en de mens tot stand.

Het is goed te beseffen: de ladder van eigen werken is te kort. Daarmee kom je misschien (!) boven je medemensen uit, maar nóóit in de hemel. We hebben onze Zaligmaker nodig: de Heere Jezus Christus.

 

Het dagboek bestellen?