Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 7 januari

Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.
Genesis 22 vers 2

Abraham moest van God zijn zoon offeren. Toen hij Izak al gebonden op het altaar had gelegd en hem met zijn mes wilde doden, greep God in. Abrahams geloof en gehoorzaamheid waren bewezen. Hij mocht een ram offeren, in plaats van Izak.

Het is indrukwekkend: dit verhaal stelt voor hoe God de Vader op het kruis van Golgotha Jezus Christus in de dood overgaf. Hij was bereid Zijn enige Zoon vanuit de hemel in de wereld te zenden. Er was niemand anders die Gods plannen kon vervullen en verloren mensen kon redden. Daarom offerde God Zijn veelgeliefde Zoon op.

Wie kan deze liefde begrijpen?

Voor Izak werd ten slotte een ram geofferd, maar voor de Heere Jezus was geen vervanging mogelijk. Hij moest Zélf in de dood gaan. Hij werd zo Zélf de Plaatsvervanger. Hij nam onze plaats in het oordeel in. Wíj hadden de zonden bedreven, Híj droeg ze en onderging de straf. Hij stierf in onze plaats. Daarvoor mogen we Hem elke dag weer danken en zo ook deze week beginnen.

 

Het dagboek bestellen?