Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 6 januari

Op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 11 vers 10

Een 30-jarige vrouw parkeerde haar auto. Toen ze iets uit de kofferbak pakte, viel het portier van de auto in het slot. Het vervelende was: de sleutel zat nog in het contactslot en op de achterbank lag de baby in een autostoeltje. En uitgerekend op dat moment begon die te huilen. Hoe los je dat op? Een agent zag maar één mogelijkheid: hij wiegde de hele auto. De kleine kalmeerde en viel in slaap.

Een rustplaats is van grote waarde. Waar vinden we rust voor onze zielen? Bij de Wortel van Isaï. Wie is dat? Isaï is de vader van koning David. De Wortel van Isaï is zijn verre ‘Achterkleinzoon’: de Heere Jezus Christus, Davids Zoon, geboren in Bethlehem.

Elke Israëliet én ieder uit de heidenvolken die naar de Heere Jezus vraagt, ontvangt ware rust. Dat betekent: wie in Hem gelooft, ontvangt vrede met God. Z’n zonden worden hem vergeven. Hij hoeft niet meer zichzelf te kwellen om zijn eigen behoudenis te verdienen. Ook hoeft hij niet bang meer te zijn voor het oordeel. De Heere Jezus heeft aan het kruis alles voor hem volbracht en in orde gemaakt!

 

Het dagboek bestellen?