Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 5 augustus

Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt.
Jesaja 49 vers 4

De Heere Jezus kwam als Messias tot Zijn volk Israël. God zorgde ervoor dat daarvan al bij Zijn geboorte een duidelijk getuigenis bestond. Hij liet een ster aan de hemel verschijnen. De wijzen uit het oosten zagen die. Ze reisden naar Jeruzalem en vroegen daar openlijk naar de pasgeboren Koning van de joden.

Op 30-jarige leeftijd begon Hij door het land te trekken. Overal predikte Hij tot de mensen. Hij genas tallozen en deed vele wonderen. Hij bewees daardoor dat Hij werkelijk de Messias was.

Hij kwam om Zijn volk terug te brengen tot God. Daarvoor spande Hij Zich in. Onvermoeibaar werkte Hij. Maar de meesten wilden niet luisteren. Het gros wees Zijn boodschap en oproep tot bekering af. Ze wilden Hem niet als Messias erkennen.

Daarom klaagt Hij: ‘Het is voor niets, het is nutteloos, het is tevergeefs!’ Maar liet Hij daarom de moed zakken? Ging Hij bij de pakken neerzitten? Gaf Hij het op? Nee, Hij volhardde in Zijn dienst en volbracht alles wat God Hem te doen had gegeven.

 

Het dagboek bestellen?