Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 6 augustus

Geef mij uw zoon. Hij [= Elia] nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren.
1 Koningen 17 vers 19 tot en met 21

In het Duitse Korbach waren twee broertjes bij hun oma: Markus van negen en Rudolf van twee jaar. Terwijl oma naar de badkamer ging om een schone luier voor de kleine man te halen, glipte die naar de tuin. Ze vond hem in het zwembad, bewegingloos drijvend op zijn buik. Snel haalde ze hem eruit. Omdat ze nauwelijks Duits sprak, belde Markus 1-1-2. Hij volgde de aanwijzingen van de alarmcentrale op en wist zo zijn broertje te reanimeren. Na een tijdje begon de kleine weer te ademen.

Elia hoefde niet te reanimeren. Op zijn gebed kwam de kleine jongen weer tot leven.

God wil alle mensen levend maken. Dat kan op grond van het sterven van Zijn geliefde Zoon. Zo worden mensen geestelijk opnieuw geboren.

 

Het dagboek bestellen?