Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 4 februari

Zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.
Markus 15 vers 27 en 28

De Heere Jezus Christus werd juist door de godsdienstige mensen van Zijn tijd als een goddeloze behandeld. Alsof Hij Gods wet zwaar had overtreden.

Ze namen Hem gevangen en zetten de Romeinse stadhouder Pilatus onder druk om Hem te laten kruisigen. Met twee misdadigers werd Hij op Golgotha aan het hout gehangen, Hij in het midden. Het leek dat Hij de ergste was.

In werkelijkheid was de Heere Jezus de Enige Die in alles de wet had gehouden. Niet alleen de uiterlijke vormen, maar met Zijn hele wezen en vanuit een hart dat God liefhad. Hij leefde in een innige verbinding met Zijn God en Vader en vroeg in alles naar Zijn wil.

Wat moet het voor Hem vreselijk zijn geweest dat Hij op Golgotha zo schandelijk werd behandeld! De Onschuldige werd zulk een oneer aangedaan. Zijn liefde en genade zijn groot. Hij had de macht van het kruis af te komen, maar Hij bleef daar hangen om Gods wil te vervullen en ons te kunnen redden.

 

Het dagboek bestellen?