Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 5 februari

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
Kolosse 3 vers 5

Dmitri Zagartsjenko was het plaatsvervangend hoofd van het comité voor economische veiligheid en corruptiebestrijding in Rusland. Twee jaar geleden werd er in zijn auto, bij hem thuis en in de woning van zijn zus 123 miljoen euro gevonden. Contant geld. Zijn jaarlijkse inkomen bedroeg 41.000 euro. Hij werd ervan verdacht smeergeld aangenomen te hebben.

Corruptie: omkoping en ambtelijke knoeierij – de wereld is er vol van. Zelfs de bestrijders ervan bezwijken ervoor.

Wat is de wortel? Hebzucht! De apostel Paulus stelt het voor als ledematen. Het zijn ‘lichaamsdelen’ van de natuurlijke mens: zó vast zit ook die hebzucht in onze harten verankerd!

God is zo heel anders. Hij gaf Zijn Zoon over. Hij offerde Hem op. De Heere Jezus is geheel anders. Hij gaf Zichzelf. Hij daalde af in dood en graf.

En waarom? Om ons ontelbaar veel goede dingen te schenken. Te beginnen met de verzoening en zondenvergeving, rechtvaardiging en het eeuwige leven. Maar daarnaast nog zoveel meer!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage