Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 6 februari

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11 vers 28

Dit is een uitnodiging van de Heere Jezus Christus. Die geldt voor alle mensen. Hij vraagt ons bij Hem te komen, want Hij wil ons iets geven.

Hij is gestorven aan het kruis en begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Veertig dagen later voer Hij op naar de hemel. Daar is Hij nu. Hoe kunnen we dan naar Hem toe gaan?

Dat kan door in Hem te geloven. Door op onze knieën te gaan en te bidden. We kunnen tot Hem spreken; Hij hoort ons. Zo ontstaat er een verbinding. Daar zijn geen telefoonkabels en satellieten voor nodig, alleen geloof. – Tot Hem komen, dat betekent: in Hem geloven.

Wie dat doet, ontvangt een geschenk uit Zijn hand. Dat is een kostbaar geschenk: rust! Zeker wie merkt dat hij vermoeid en belast is, waardeert dat.

Waarom zijn we dan vermoeid en belast? Omdat we gebukt gaan onder de last van onze zonden. En omdat we ons inspannen om zonder zonden te leven, om zo zelf de hemel te verdienen. Dat lukt niet eens; en je raakt erdoor ook nog eens afgemat. Is het dan niet heerlijk dat Christus ons ware rust wil geven, omdat Híj alles voor ons heeft volbracht?

 

Het dagboek bestellen?