Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 30 september

Een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden. En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.
Lukas 23 vers 27 en 28

De Heere Jezus had sterk verlangd naar medeleven van Zijn discipelen. Hij wenste met hen te spreken over het lijden dat Hem te wachten stond. Maar Hij sprak voor dovemansoren. Ze waren veel te veel met zichzelf bezig.

Uiteindelijk veroordeelde de Romeinse stadhouder Pilatus Hem tot de kruisdood. Het zware hout werd op Hem gelegd. Daarna droeg Simon van Cyrene het voor Hem. Op Zijn weg naar Golgotha volgden ook vele vrouwen Hem. Die beklaagden Hem. Ze waren vol van medelijden.

Is het niet groot te zien hoe de Heere Jezus reageerde? Zelfs toen nog was Hij meer met hen bezig en met wat hen te wachten stond, dan met de vreselijke dood die Hij moest lijden!

Dat is Goddelijke liefde. Die liefde gaf Hem de kracht zelfs aan het kruis te denken aan ons. In de uren van duisternis beleed Hij onze zonden aan God, opdat wij gered konden worden!

 

Het dagboek bestellen?