Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 1 oktober

Hij [= Apollos] bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.
Handelingen 18 vers 28

Het ‘roze papiertje’ was altijd vurig begeerd. Jongeren keken er reikhalzend naar uit om het te bezitten. Sinds 1 oktober 2016 is het niet meer geldig. Tegenwoordig is het rijbewijs een pasje. De Rijksdienst voor het Wegverkeer werkt eraan dat ieder het simpel op zijn mobieltje krijgt. De verwachting is dat het rond 2020 mogelijk wordt.

Hoe dan ook, je moet wel bewijzen dat je rijden mag. Het is niet voldoende om dat te beweren. Iedereen kan wel van alles roepen.

Apollos leverde het bewijs dat de Heere Jezus werkelijk de door God gezonden Messias was. Hij toonde het zwart-op-wit aan uit de Schriften, uit het Oude Testament.

Het aantal profetieën dat over de Christus was gedaan, is nauwelijks te tellen. Over Zijn geboorte, Zijn leven, sterven en opstanding: heel veel was voorzegd en alles was vervuld. Daarmee was het onweerlegbaar: de Heere Jezus Christus is echt Gods Zoon en de Zaligmaker van allen die in Hem geloven. Nu kan iemand dat nog óntkennen, maar straks zal ieder het moeten érkennen.

 

Het dagboek bestellen?