Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 2 oktober

Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Mattheüs 9 vers 35

De Heere Jezus reisde te voet rond door het hele land Israël. Hij zocht de mensen op. Hij wilde hen helpen, met woord en daad. Daarbij keek Hij niet alleen naar hun uiterlijke en lichamelijke nood. Daar keek Hij zelfs niet in de eerste plaats naar. Hij keek vooral in hun harten. Hij kende hun zondenlast, iedere bitterheid, elke slavernij. Daarom stelde de Heiland de verkondiging van het Woord van God voorop.

Zijn prediking was volmaakt. De betekenis was diep. Zijn woorden hadden gezag, maar waren tegelijk vol van genade. Ieder kon ze aannemen. Wie oprecht naar Hem luisterde, werd diep getroffen door de boodschap van Gods heiligheid en gerechtigheid, maar ook overweldigd door de overvloed van barmhartigheid en genade.

Jezus Christus genas daarnaast ook ontelbare zieken: blinden, doven, verlamden en melaatsen. Bij bezetenen dreef Hij de boze geesten uit. Hij gaf duizenden te eten: brood en vis. Ja, zelfs wekte Hij doden op. Zo bewees Hij Gods Dienstknecht te zijn.

 

Het dagboek bestellen?