Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 29 september

Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij.
Psalm 69 vers 3

Morgen precies twee jaar geleden werd begonnen met de klus in Spakenburg. Het vissersdorp zou een mobiele waterkering krijgen. Met driehonderd meter is het de langste ter wereld. De damwand ligt in de kade verzonken. Bij stijgend water in de havens komt hij vanzelf omhoog. Ook bij een hevige noordwesterstorm wordt het water tegengehouden.

Toen de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha hing, was er niets of niemand die de watergolven een halt toeriep.

Die vloed spreekt van Gods oordeel dat over Hem kwam. Het was het oordeel over onze zonden. Dat spoelde over de Zaligmaker heen. Hij hing daar aan het kruis en nam onze zonden op Zich. Hij heeft al die ongerechtigheden voor God beleden alsof Hij ze Zelf had gedaan. De heilige God kon niet anders dan Hem daarom straffen. Golf na golf stroomde over Zijn hoofd. Hij onderging dat zwijgend en in volkomen geduld. Zijn lijden was echter onvoorstelbaar groot.

Hij onderging dat uit liefde. Het was liefde tot Zijn God en Vader, maar ook liefde tot u en mij!

 

Het dagboek bestellen?