Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 30 december

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 28 tot en met 30

De Heere Jezus was Gods Zoon. Hij had alles in de hand. Zeker, Hij wérd gekruisigd. Maar eigenlijk líet Hij Zich kruisigen. Hij werd gedood. Maar niemand kon Hem het leven afnemen. Hij legde het Zelf vrijwillig af.

Hij was de situatie meester. Tijdens de uren van duisternis had Hij het verzoeningswerk volbracht. Alles was gedaan wat gedaan moest worden. Alleen die éne profetie uit Psalm 69 vers 22 moest nog worden vervuld: “In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken”. Daarom riep de Heere Jezus uit dat Hij dorst had.

Nu was alles volbracht, elke profetie vervuld. Hij kon sterven. Hij riep met grote kracht: “Het is volbracht!” Daarna boog Hij Zijn hoofd en gaf Zijn geest over in de dood. Hij had alles in de hand. Hij ging deze weg vastberaden.

 

Het dagboek bestellen?