Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 3 juni

Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Markus 14 vers 36

In Gethsémané greep het onze Heiland aan. Hij zag het lijden voor Zich dat over Hem zou komen. Nog diezelfde nacht moest Hij Zich gevangen laten nemen; de dag erna zou Hij aan het kruis hangen. Hij werd zeer beangst. In die grote nood bad Hij tot Zijn Vader.

Hij sprak Hem aan met “Abba, Vader”. Dat brengt de innige verhouding tussen Hen tot uitdrukking. Er lag niets tussen Hen. Er was nooit iets tussen Hen geweest. De verbinding was volmaakt.

Hij had op aarde tot Gods eer geleefd, in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn Vader. De zonde had Hij verafschuwd. Hij kende Gods haat jegens het kwaad. Nu reikte de Vader Hem de drinkbeker aan die gevuld was met Gods oordeel over de zonde. Het was voor Hem een verschrikking díe drinkbeker te moeten drinken, tot zonde gemaakt te worden en door God verlaten te worden!

In Zijn grenzeloze gehoorzaamheid was Hij echter bereid alles te doen wat de Vader Hem zei: “Niet wat Ik wil, maar wat U wilt!” Daarvoor zij Hem de hoogste dank en aanbidding!

 

Het dagboek bestellen?