Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 4 juni

Er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.
Markus 12 vers 42 en 43

In het noorden van China ligt de plaats Shenyang. Een man daar kocht een auto van omgerekend 96.000 euro. Hij betaalde bijna 3.000 euro in bankbiljetten, de rest in muntjes. Met een vrachtwagen vol kleingeld kwam hij afrekenen.

Elk muntje heeft z’n waarde. De twee muntstukjes die de weduwe in de schatkist voor de tempel gooide, waren voor de Heere Jezus waardevoller dan de grote giften van de rijken. Want wat zij er inwierp, was alles wat zij had.

Hebben wij alles wat we hebben, over voor onze Verlosser en Meester Jezus Christus? Híj had voor ons werkelijk alles over. Hij daalde neer uit de hemel en werd Mens. Hij ging naar het kruis om daar te sterven. Al onze zonden nam Hij op Zich; Hij droeg Gods straf daarover. Ten slotte gaf Hij Zich over in de dood en ging in het graf.

Is Hij het dan niet waard dat we ons geheel en al aan Hem geven?

 

Het dagboek bestellen?