Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 5 juni

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
Jesaja 55 vers 1

Gods aanbod geldt voor alle mensen die wel dorst hebben, maar die zelf niet kunnen lessen. Het zijn mensen die snakken naar het ware levensgeluk en die ook zekerheid willen over het hiernamaals.

Die beide dingen kunnen we niet met geld kopen. Dat wil zeggen: die kunnen we niet zelf verdienen door eigen inspanning. Goede werken geven ons geen werkelijk geluk op aarde en nog minder de zaligheid voor het leven na de dood.

Het aanbod van God is gegrond op het sterven van Zijn Zoon. Daarmee heeft Hij oneindig veel gedaan om ons gelukkig te kunnen maken. Dat deed God uit liefde. Wie in de Heere Jezus gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Wie wil dat niet?

We hoeven alleen maar te komen om dat geschenk aan te nemen. God nodigt alle mensen uit; wie daar geen gehoor aan geeft, is dwaas. Je kunt dan misschien nog wel iets van je leven op aarde maken, maar voor de eeuwigheid ben je reddeloos verloren. De dorst zal verschrikkelijk kwellen, de dorst naar het geluk. Wie Gods aanbod aanvaardt, weet: voor nu en eeuwig ben ik gelukzalig.

 

Het dagboek bestellen?