Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 28 oktober

Hij, Die geen zonde gedaan heeft (…) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.
1 Petrus 2 vers 22 en 24

De Heere Jezus was de enige Mens zonder zonde. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. Er is geen fout woord uit Zijn mond gekomen. Zelfs is er geen slechte gedachte in Hem opgekomen. Hij was volkomen rein.

Wat moet het daarom voor Hem iets vreselijks zijn geweest om onze zonden te dragen!

Zeker, we denken er vaak aan dat het voor Hem afschuwelijk was om het oordeel over de zonden te dragen. Want daarvoor werd Hij door God verlaten en geslagen, door de God Die Hij liefhad en zo trouw had gediend.

Het was voor Hem echter ook een verschrikking om de zonden zélf te dragen. Want Hij is de Zondeloze. Hij is de Reine. Hij heeft een afschuw van het kwaad. Wij kunnen in de verste verte niet begrijpen hoe Hij walgt van de ongerechtigheid. Ons probleem is dat wij van nature zondaars zijn en zelfs nu we kinderen van God zijn, toch nog van de zonde kunnen genieten – hoe beschamend is dat! Voor de Heere Jezus was het afstotend, onze zonden te dragen. Uit liefde was Hij ertoe bereid.

 

 

Het dagboek bestellen?