Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 29 oktober

Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
2 Korinthe 5 vers 10

In Rotterdam staat een flatgebouw met de naam De Rotterdam. In de nacht van 28 op 29 oktober 2015 trok een man daar in de parkeerkelder met zijn auto een enorm lang bandenspoor. Dat leverde zo’n rookwolk op dat de rookmelders afgingen. Via de liftschacht trok de rook door het hele gebouw. Een deel van het woongedeelte en een hotel in het gebouw werden ontruimd. De politie en brandweer kwamen opdraven. De kosten werden op de dader verhaald.

Wat je doet, heeft gevolgen. Dat is lang niet altijd prettig, maar het is wel zo. Ieder mens zal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. We worden allemaal openbaar. Op aarde kunnen we heel wat verborgen houden, maar straks komt alles op tafel.

Moeten we daar bang voor zijn? Als je niet voor God hebt gebogen, Hem je zonden niet hebt beleden en Christus niet hebt aangenomen als Verlosser: Ja! Maar als de Heere Jezus je Redder en Zaligmaker is geworden, mag je weten: Hij heeft al mijn zonden weggedaan! Angst is dan niet nodig.

 

 

Het dagboek bestellen?