Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 30 oktober

Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!
1 Koningen 17 vers 1

De profeet Elia stond voor Gods aangezicht. Wat betekent dat? Hij leefde als een werkelijke knecht van God. Elia deed niets op eigen houtje, maar luisterde naar Gods aanwijzingen. Bij alles wat hij deed, was hij zich ervan bewust: God is bij mij en Hij kijkt toe.

Elia bad regelmatig. Hij sprak met God over alles wat hij beleefde. Het afgodische gedrag van zijn volksgenoten drukte hem terneer. Dat deelde hij vol vertrouwen met zijn God. Hij smeekte ook met aandrang om inkeer van het arme volk.

God gaf Zijn trouwe knecht opdrachten. Bijvoorbeeld om Achab de periode van droogte aan te kondigen. Elia was gehoorzaam. Hij was niet bang voor de gevolgen, maar deed zijn taak.

Kennen we zo’n leven in gemeenschap met onze God en Vader en met onze Heere Jezus? We kunnen onze Meester niet letterlijk zien, maar staan we voor Hem? Dit dagelijkse besef van onze verbinding met Hem maakt ons christenleven echt.

 

 

Het dagboek bestellen?