Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 31 oktober

Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23 vers 34

De ramen van de auto van een 28-jarige vrouw in het Australische Perth waren ingeslagen. Ze hing een handgeschreven briefje aan de dader op: ‘Als je eten nodig hebt, heb ik dat voor je. Heb je warmte nodig, kun je kleren van me krijgen. Ik wil vooral ook je vriend zijn’.

Ze verklaarde: ‘Ik weet dat veel mensen het moeilijk hebben. Het is voor mij ook niet eenvoudig om rond te komen. Door de ondersteuning van familie en vrienden houd ik mijn hoofd boven water’.

Haar aanbod was eerlijk en oprecht gemeend.

De Heere Jezus is het grootste Voorbeeld. Hij werd vals aangeklaagd, tot de dood veroordeeld, gegeseld, bespuwd en ten slotte gekruisigd. Zelfs aan dat kruis bad Hij nog voor Zijn vijanden.

Zijn liefde ging uit naar hen die Hem zo misdadig behandelden. Daarom wenste Hij voor hen vergeving van God de Vader. Zou de Vader dan daartoe niet bereid zijn?

Als een mens tot God komt, hoe verschrikkelijk zondaar hij ook is, zál hij die vergeving ontvangen!

 

 

Het dagboek bestellen?