Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 25 maart

Zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17 vers 8

De Zoon van God is van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Híj wilde Mens worden, hier op aarde leven en hier sterven. Deze enorme stap zette Hij Zélf.

De Heere Jezus vernederde Zich zo diep. Uit eigen beweging was Hij bereid om alle kwellingen op aarde te verdragen. Hij wist immers van tevoren hoe Hij door Zijn schepselen ontvangen en behandeld zou worden. Het was Zijn eigen vrije keus om Zich te laten kruisigen en op Golgotha Zijn leven af te leggen in de dood. Die macht had Hij en Hij maakte daarvan gebruik.

De andere kant is net zo waar: de Vader heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden. Christus werd Mens, omdat God de Váder het wilde. Iedere dag van Zijn leven handelde Hij volkomen in opdracht van God. Het gedrag van de Heere Jezus was gekenmerkt door een ononderbroken afhankelijkheid van Zijn Vader. Hij sprak en deed enkel wat de Vader Hem had gezegd. Hij zette geen stap zonder Zijn wil. Hij was God volkomen gehoorzaam, ja, werd zelfs gehoorzaam tot de dood aan het kruis.

 

Het dagboek bestellen?