Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 26 maart

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.
Handelingen 16 vers 31

In Equatoriaal Guinea ligt de stad Bata. Het bestuur van de kuststad besloot: alle gebouwen langs de hoofdweg moeten van steen zijn en minstens twee verdiepingen hebben.

Een groot aantal huizen voldeed daar niet aan. Er werd een groot rood kruis op de muur gekalkt. De bewoners kregen de tijd hun huizen aan te passen. Sommigen deden dat. Anderen schilderden alleen over het kruis heen en hingen wat bloembakken op, zodat het er wat fraaier uitzag. Weer anderen deden helemaal niets.

Het duurde een hele tijd. Toen gebeurde wat wij ons hier niet kunnen voorstellen: zonder verdere waarschuwingen werden op een morgen alle huizen waarop het rode kruis had gestaan, met bulldozers simpelweg platgewalst.

God heeft ook een maatstaf. Hij haat de zonde. Daarom moet Hij alle mensen straffen. Niemand is immers zonder zonde. Vóórdat Hij het oordeel uitoefent, biedt Hij ons echter de gelegenheid daaraan te ontkomen. Jezus Christus stierf aan het kruis, opdat ieder die zijn schuld erkent en in Hem gelooft, wordt gered van het eeuwige oordeel.

 

Het dagboek bestellen?