Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 27 maart

Zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige.
Jesaja 57 vers 15

De hemel is de woonplaats van God. Daar zit Hij op Zijn troon. Wie in de hemel komt, zal God daar dus ontmoeten. Zou u zich daar op uw gemak voelen?

Er zijn mensen die hun leven met God in orde hebben gebracht. Ze hebben vrede met God gekregen: door de belijdenis van hun zonden en hun geloof in de Verlosser Jezus Christus. Ze weten dat God van hen houdt en genadig is. Ze zijn ‘klaar’ voor de hemel.

Hoe het daar zal zijn? Dat is voor ons nauwelijks voor te stellen. Er is geen ziekte en pijn. Er is geen verdriet en teleurstelling. Er is geen bitterheid en eenzaamheid.

De hemel is een plaats van rust en harmonie. De vrede wordt door niets verstoord. Er is eeuwig geluk.

Als ik mijn zonden voor Hem heb beleden en heb geloofd dat de Heere Jezus Christus voor mij aan het kruis de straf daarover onderging, ben ik Gods kind geworden. Zíjn huis is dan míjn huis geworden. Dat betekent: dan mag ik tot in eeuwigheid in Zijn hemel wonen.

 

Het dagboek bestellen?