Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 28 maart

De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.
Openbaring 12 vers 9

Bouwvakkers waren aan het werk op het eiland Penang, voor de westelijke kust van Maleisië. Ze legden een viaduct aan. Ze troffen daarbij een reusachtige python aan. Doorgaans bereiken die een lengte van tussen de drie en zes meter, maar deze mat acht meter en woog 250 kilogram.

De satan wordt de oude slang genoemd. Van het begin af aan is hij bezig geweest de mensen op te stoken tegen God. In de Bijbel wordt zijn oordeel aangekondigd. De Heere Jezus heeft hem op het kruis overwonnen. Dáár is de satan verslagen. Straks wordt het oordeel over hem uitgeoefend. Hij zal eindigen in de hel, die vreselijke poel van vuur. God heeft die gemaakt voor de duivel en zijn demonen.

Als je dat allemaal beseft, kies je toch niet zijn kant? Je wilt toch niet horen bij die verleider én verliezer?

Wie zich tot God bekeert en de Heere Jezus als zijn Verlosser en Meester aanneemt, heeft de goede keus gemaakt. We hebben dan vrede met God en zijn voor Hem gerechtvaardigd.

 

Het dagboek bestellen?