Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 29 maart

De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden.
Openbaring 19 vers 7 en 8

Voor de kust van Texel liggen honderden scheepswrakken. Vooral op de rede van Texel, bij Oudeschild, in de Waddenzee. Twee jaar geleden werd daar in een wrak een zeldzame, koninklijke garderobe uit de zeventiende eeuw gevonden: een japon, een mantel, kousen en lijfjes gemaakt van zijde en grote hoeveelheden goud- en zilverdraad. Alles in prima staat.

Straks wordt in de hemel de bruiloft gevierd van het Lam. Dat is de Heere Jezus. Hij wordt het Lam van God genoemd, omdat Hij is geslacht en geofferd op het kruis van Golgotha om de zonde weg te doen.

Zijn bruid? Dat is de gemeente. Daartoe mogen wij allen behoren die Hem werkelijk kennen als onze Redder en Heiland. Tot in eeuwigheid zullen we met Hem verbonden zijn. Hij maakt ons volmaakt gelukkig en wij – wat een wonder! – zullen tot Zijn vreugde zijn.

Zijn we dat op aarde ook al? Leven we tot Zijn eer? Kan Hij met welgevallen naar ons kijken?

 

Het dagboek bestellen?