Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 23 december

De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.
Psalm 69 vers 10

In deze Psalm spreekt David. Toen de Heere Jezus later de tempel reinigde en alle handelaren uitdreef, werd dit vers op Hem toegepast (zie Johannes 2 vers 17).

Het is volkomen waar: David werd verteerd door de ijver voor Gods huis. In zíjn hart kwam de wens op een tempel voor God te bouwen. Zijn zoon Salomo mocht het werk uitvoeren. Maar de immense schatten die daarvoor nodig waren, heeft David bijeengebracht. Het was zijn levenswerk.

De liefde van de Heere Jezus voor de tempel van God was groot. Hij kon niet verdragen dat daar ongerechtigheid gevonden werd. Hij streed voor de eer van God.

Zó groot was Zijn liefde, dat Hij zelfs bereid was om voor de eer van God te sterven. Hij ging naar het kruis om Hem te verheerlijken. Door de zonde was de majesteit van God aangetast en Zijn heerlijkheid besmeurd. Dat heeft de Heere Jezus in orde gebracht door voor de zonde te sterven en die zo weg te doen. Gods heerlijkheid straalt en schittert, dankzij Zijn geliefde Zoon.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage