Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 24 december

(…) opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17 vers 2 en 3

In de tweede helft van de vorige eeuw schoot de levensverwachting van de mens ongekend snel omhoog. Daardoor kwam de gedachte op dat door goede voeding en medische zorg de mens nog veel ouder zou kunnen worden. De laatste dertig jaar is deze lijn echter duidelijk minder snel aan het stijgen. De Française Jeanne Calment stierf in 1997 op de leeftijd van 122 jaar en 5 maanden. Veel meer zit er volgens wetenschappers niet in.

De Bijbel spreekt over het eeuwige leven. Dat krijgen we niet door gezond te leven, maar we ontvangen het uit de handen van de Heere Jezus.

Het is ook niet alleen maar een lang leven, een leven zonder einde. Het is veel meer. Het houdt een verbinding in met God. We kennen Hem als onze Vader. Het houdt ook de verbinding in met Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is onze Heiland. We kennen Hem en mogen met Hem leven – en dat, tot in eeuwigheid.

Wat zijn wij die de Heere Jezus als Zaligmaker en Meester hebben aangenomen, gelukkige mensen!

 

Het dagboek bestellen?