Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 25 december

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
2 Korinthe 4 vers 16

Als gelovige christenen hebben wij een hoop. Dat wil zeggen: wij verwachten een heerlijke toekomst. We weten dat de Heere Jezus uit de hemel komt om ons op te halen. Hij heeft gezegd dat Hij spoedig komt. Het kan niet lang meer duren. Hij heeft het beloofd.

Al Gods kinderen die ontslapen zijn, zullen worden opgewekt. Al de verlosten die dan leven, ondergaan een verandering. Onze lichamen worden op die manier onsterfelijk gemaakt. Ze zullen nooit meer verouderen, nooit meer ziek worden. Zo zijn we geschikt voor de hemel. Daar zullen we eeuwig bij de Heere Jezus wonen, en bij God de Vader.

Is dat niet een heerlijke hoop, een zekere verwachting van een prachtige toekomst?

Daarom verliezen we de moed niet. Nu is ons lichaam nog in verval. Dat ondervinden we allemaal, de één nog meer dan de ander. Maar ons hart ziet uit naar God. Het verlangt naar Christus. Het popelt van verlangen naar die heerlijke toekomst bij Hem!

 

Het dagboek bestellen?