Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 26 december

Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
Micha 7 vers 19

In Tsjechië ligt de stad Ostrava. Daar ontdekten onderzoekers de diepste onderwatergrot ter wereld, voor zover bekend. De meter van de apparatuur wees 404 meter aan. De diepste duik die een mens ooit genomen heeft, was 332 meter. Die afdaling kostte de duiker twaalf minuten. Weer aan de oppervlakte komen, duurde maar liefst vijftien uur. Onze longen kunnen de aanwezige stikstof maar heel langzaam afvoeren.

De bodem van de oceaan is nog veel dieper. Daar komt nooit een mens. Als God onze zonden daar neerwerpt, zijn ze voorgoed weg. Dát bedoelde de profeet Micha te zeggen.

Als God vergeeft, is dat volkomen, absoluut en onherroepelijk. Dat mogen we geloven. We weten toch dat God doet wat Hij heeft beloofd?

Wie God onvoorwaardelijk gelooft, heeft rust. Hij weet: Ik sta rechtvaardig voor Hem en heb de mooiste toekomst die mogelijk is!

Die zekerheid bewerkt diepe dankbaarheid in ons hart. We eren Hem en prijzen Hem. En zolang we op aarde zijn, wensen we naar Zijn wil te leven.

 

Het dagboek bestellen?