Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 22 december

Toen ik het goede verwachtte, kwam het kwade; toen ik hoopte op licht, kwam er duisternis.
Job 30 vers 26

Rond deze tijd van het jaar zitten we altijd op het dieptepunt van de donkerheid. Het is het kortst licht en het duister van de nacht duurt het langst. We hebben daardoor meer slaap nodig. Eén van de oplossingen om slaperigheid tegen te gaan, is koffiedrinken.

Nederlanders drinken 150 liter koffie per jaar. De Scandinaviërs scoren heel wat hoger. En de Finnen spoelen zelfs 210 liter door hun keelgat. Misschien omdat het daar in de winter nog langer donker is?

Wat is de oplossing voor de donkerheid in de mensenziel? Ieder hoopt toch op het licht? Daarbij is het nodig eerst de vraag te stellen waar die donkerheid vandaan komt. Nu, het duister in onze harten is het gevolg van de zonde. Hoe kan dan het licht opgaan? Door die zonde weg te doen!

Dát heeft de Heere Jezus op het kruis mogelijk gemaakt. Hij stierf als het Lam van God om de zonde van de wereld weg te nemen.

Wie Hem in het geloof als Zaligmaker aanneemt, wordt van zijn zonden verlost. Dan begint de zon in zijn hart te schijnen. En als hij te maken krijgt met onweersbuien, is Christus altijd bij hem!

 

Het dagboek bestellen?