Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 21 december

Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.
Klaagliederen 3 vers 26

Wachten ligt ons vaak niet zo. Geduldig en stil te wachten, dat is nog moeilijker. Toch is het nodig dat we als christenen leren op God te wachten. Hij heeft Zijn plannen met ons leven en Hij voert die uit op het ogenblik dat Hij in Zijn grote wijsheid heeft bepaald.

Abraham en Sara wachtten 25 jaar op de geboorte van Izaäk. Tijdens die jaren waren ze niet altijd geduldig en stil. Ze dachten soms ook dat ze God een handje moesten helpen. Hij liet die wachttijd zo lang duren, opdat ze konden leren om werkelijk alles alleen van Hem te verwachten.

Toen Mozes veertig jaar was, dacht hij dat hij wel in staat was om het volk Israël uit Egypte naar Kanaän te leiden. God wilde het anders. Eerst moest hij nog veertig jaar de kudde van zijn schoonvader weiden. Pas toen hij tachtig was, was Gods tijd gekomen.

Kaleb was één van de twaalf mannen die Mozes uitzond om het land Kanaän te verspieden. Hij zag hoe mooi het was, en verlangde ernaar daar te wonen. Door het ongeloof van het volk moest hij 45 jaar wachten, maar hij ontving wat beloofd was!

 

Het dagboek bestellen?