Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 18 februari

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3 vers 18

Als Mens onderwierp de Heere Jezus Zich geheel aan de wil van God. Hij deed alleen wat Zijn Vader wenste. Vanaf de kribbe tot het kruis, Zijn hele leven was Hij gehoorzaam en diende Hij God.

Hij was de enige zondeloze Mens die in deze wereld vol van zonde heeft geleefd. Hij was in Gods ogen de Rechtvaardige – en Hij stierf voor ons onrechtvaardigen. Waarom? Hij wilde ons tot God brengen.

Hij daalde uit de heerlijkheid van de hemel neer en kwam in onze donkere wereld. Hij daalde zelfs af in de diepte van de dood. Hij verdroeg het door God verlaten te zijn; dat was erger dan alles wat de mensen Hem konden aandoen.

Dat alles deed Hij voor ons, voor verloren zondaars. Hoe vaak denken we daaraan? Lopen we niet het gevaar dat we het ‘normaal’ gaan vinden? Het is van het grootste belang dat we weten dat we door Zijn lijden en sterven voor de eeuwigheid gered zijn. Het is echter minstens zo belangrijk dat we Hem daar altijd weer voor danken en prijzen. Ook vandaag.

 

Het dagboek bestellen?