Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 13 mei

Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden.
Efeze 2 vers 14 en 15

In de tijd van het Oude Testament bestond er een duidelijk verschil tussen het volk Israël en alle andere volken. De wet van Mozes vormde een tussenmuur. Die maakte scheiding tussen het uitverkoren nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob én de heidenen.

Deze wet, zo zegt de apostel het, heeft de Heere Jezus tenietgedaan. De scheidingsmuur is daarmee afgebroken. Er zijn ware christenen die afstammen van joodse ouders. Ze zijn voortgekomen uit Israël. Er zijn ook echte christenen die een heidense oorsprong hebben. Dat laatste geldt immers voor de meesten van ons. Maar ze horen allemaal bij het hemelse volk van God van deze tijd.

Christus gaf daarvoor Zijn leven aan het kruis. Hij heeft ons beiden één gemaakt: de jood en de heiden. Ook in dat opzicht is Christus de Vredevorst. Politieke leiders werken er al tientallen jaren tevergeefs aan, Christus deed het op het kruis: Hij maakte vrede tussen de jood en z’n vijand.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage